De kliniek

Zambia staat onderaan de lijstjes van de WHO betreffende gemiddelde levensverwachting. Dit heeft alles te maken met de bekende derdewereldziektes zoals TBC, malaria en AIDS/HIV die ook in Zambia hun tol eisen. Dit gecombineerd met een erg beperkte en kwalitatief slechte zorg leidt tot de lage levensverwachting.

 

Kliniek

Waarom

In 2007 is in Namoomba dankzij de sponsoring van de heer Asif, eigenaar van een Lodge aan de Zambezi, de Musokwe Health Clinic gebouwd. Dit pand zou gebruikt worden voor gezondheidszorg. Omdat niet voldaan was aan een aantal specifieke eisen van het ministerie van Gezondheid kwam het gebouw niet in aanmerking voor de zogeheten Grade 2 status.  De vereisten van een Grade 2-status zijn dat er normale basisgezondheidszorg is en dat er permanent een gekwalificeerde verpleger en een Environmental Health Officer of EHO aanwezig zijn. Een gekwalificeerde verpleger en EHO vormen het standaard team voor een Grade 2 Kliniek. De dichtstbijzijnde Grade 2 kliniek is op vier uur lopen in Matua en het regionale ziekenhuis ligt 40 km verderop in Siavonga.

Hoe

ProjectsNow heeft geld beschikbaar gesteld voor het volledig opknappen van de Musokwe Health Clinic en op 1 november 2011 was de overdracht aan de verantwoordelijke Regionale Health Officer Dr Joseph Kabungo. In het voorjaar van 2012 is gestart met de bouw van de huizen voor de verpleger en EHO die in juli 2012 klaar zullen zijn. De inrichting van de kliniek zoals ziekenhuisbedden is gedeeltelijk gedaan via schenkingen die door ProjectsNow vanuit Nederland naar Namoomba zijn gebracht.

Resultaat

Vanaf juli 2012 zal een volledig functionele Grade 2 Health Clinic aanwezig zijn in Namoomba. Deze kan basiszorg bieden aan ongeveer 8.000 mensen die binnen twee uur lopen van de kliniek wonen.

Plannen

Er zijn geen concrete plannen, maar ProjectsNow zal het functioneren van de kliniek in de komende jaren actief monitoren.