De school

Vanaf 2008 is ProjectsNow actief in Zambia en betrokken bij de verbetering van het onderwijs in Bbakasa. Samen met de lokale gemeenschap en de leraren van de school zijn er aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd.

School2

Waarom

De school die we steunen is een “community” school. De gemeenschap moet zelf zorgen voor faciliteiten zoals schoolgebouwen en huisvesting voor de leraren. Door de armoede van de gemeenschap is het zelf bouwen van goede klaslokalen en lerarenwoningen niet mogelijk. De overheid stelt de leraren aan, betaalt hen en zorgt voor lesmateriaal, hoewel dat erg beperkt is.
Er is leerplicht voor kinderen tussen 7 en 16 jaar (dus tot en met Grade 9). Onze school kan alleen Grade 1-7 onderwijs aanbieden. Voor Grade 8-9 moeten de jonge kinderen naar scholen in de buurt. Zij zijn dan gedurende de week ondergebracht bij familie of kosthuizen. Vanwege de kosten gaan lang niet alle kinderen uit Bbakasa/Namoomba naar Grade 8-9, dit geldt zeker voor de meisjes.
Uiteindelijk hopen we te bereiken dat ieder kind goed onderwijs krijgt, elke dag naar school gaat en dat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen zodat ze zich kunnen onttrekken aan de structurele armoede die op dit moment heerst in Bbakasa en Namoomba.

Hoe

ProjectsNow heeft in 2009 gezorgd voor de bouw van twee nieuwe klaslokalen en heeft de vier bestaande lokalen laten opknappen. In 2010 heeft ProjectsNow een nieuw lerarenhuis gedoneerd en vier bestaande lerarenwoningen laten opknappen. Ook is er een hekwerk om het terrein van de school aangelegd waarbinnen een schooltuin wordt opgezet. In 2011 heeft ProjectsNow een aanzienlijke hoeveelheid Engelstalige leer- en leesboeken geschonken waarmee een schoolbibliotheek is opgezet. In 2014 zijn er nog 2 lerarenwoningen gebouwd waardoor er nu goede huisvesting is voor alle 10 onderwijzers.

Resultaat

De school heeft nu zes, zeker voor Zambiaanse normen, goede klaslokalen. Ook is er een aparte ruimte waar de schoolbibliotheek gevestigd is. De goede huisvesting heeft ervoor gezorgd dat er voldoende en goed opgeleide leraren aan de school verbonden zijn. De school haalt goede schoolresultaten: zij hoort bij de beste scholen in de regio qua schoolexamens (Grade 7). De school is in 2014 ook begonnen met volwassenen onderwijs in de avonduren. De school is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Swansea (UK) en scholen in de Siavonga regio waardoor uitwisselingsprojecten zijn opgezet zijn en er beurzen beschikbaar zijn gesteld voor een aantal weeskinderen.

Plannen

We proberen ook samen met de leraren en de gemeenschap ervoor te zorgen dat de faciliteiten van de school niet alleen voor schoolkinderen gebruikt worden maar dat ook ouderen onderwijs krijgen en bepaalde ambachtelijke vaardigheden (timmeren, metselen) kunnen leren.