Medewerkers kliniek trekken in de nieuwe stafwoningen

De medewerkers van de Musokwe Health Clinic in Namoomba hebben hun intrek genomen in de twee nieuwe stafwoningen die in juli door ProjectsNow zijn overgedragen. Dit betekent dat de werkzaamheden in de kliniek een aanvang zullen nemen. Lees hier verder over de openingsceremonie voor de stafwoningen en het bezoek dat Nils en Wim in juli brachten aan Bbakasa/Namoomba.

In juli heeft een afvaardiging van ProjectsNow de projecten in Zambia bezocht. Het hoogtepunt van het bezoek was de officiële overdracht- ceremonie van de bouw van een dubbele stafwoning voor de kliniek in Namoomba. Dit is hun verslag.

Bbakasa Community School

De ondersteuning van ProjectsNow heeft ervoor gezorgd dat de school dit jaar in maart kon starten met Grade 8 en in september met Grade 9. Het aantal leerlingen is gedurende het jaar gegroeid en bedraagt nu 454. In september komen er 70-100 leerlingen bij. De Grade 8-9 leerlingen zullen niet alleen leerlingen zijn die Grade 7 hebben gehaald op de Bbakasa school maar ook overkomen uit Chininde, de dichtstbijzijnde Grade 7 school.

Het aantal leraren bedraagt nu 10, maar dit is nog niet voldoende om straks alle vakken op het juiste niveau te kunnen geven aan Grade 8-9. De leraren lijken goed gemotiveerd en zijn mede door de voor Zambiaanse begrippen uitstekende faciliteiten en huisvesting naar Bbakasa gekomen.

De zes klaslokalen die door ProjectsNow in 2009 zijn gebouwd en opgeknapt zijn in een goede staat.

Het zevende klaslokaal dat door de gemeenschap is gebouwd is bijna af en wordt afgebouwd door de ProjectsNow aannemer. Hier wordt ook de bibliotheek ingericht met de boeken die vorig jaar door ProjectsNow zijn geschonken.

De huizen voor de leraren die door ProjectsNow in 2010 gebouwd en opgeknapt zijn, zijn eveneens in een goede staat. Er is ook een nieuwe woning in aanbouw (de muren zijn bijna klaar) die door de gemeenschap wordt gebouwd. De bouwmaterialen hiervoor zijn door de overheid beschikbaar gesteld. Er is nog een tekort van zes woningen waarvoor al wel een planning / goedkeuring is.

Alle leerlingen van de school hebben een rugzak gekregen via ProjectsNow die ze vol trots elke dag dragen. Edson Mutenje is het hoofd van de school en hij vertelde dat de school wekelijks nieuwe leerlingen krijgt, doordat leerlingen die oorspronkelijk op een school ver weg in Siavonga of Lusaka zaten nu bij familieleden in Bbakasa ondergebracht worden. Het heeft mogelijk te maken met de goede naam die de school heeft pgebouwd in de afgelopen jaren maar ook met de kosten. Voor grade 1-7 zijn er geen kosten en vergeleken met andere scholen zijn de kosten voor Grade 8-9 beperkt. En misschien is ook de rugzak die elk kind krijgt van invloed.

We hebben samen met de leerlingen van de school 15 boompjes geplant tijdens ons bezoek. De schooltuin wordt steeds groener en er staan nu ongeveer 50 fruitboompjes (papaja, guave, lemon en appel) waarvan de eerste dit jaar fruit gaan dragen.

Musokwe Health Clinic

De gerenoveerde kliniek die vorig jaar november werd overgedragen zag er netjes uit. Ook de spullen die wij gedoneerd hebben, zoals bedden en ander materiaal, stonden er. Er wordt nu helaas maar beperkt gebruik van gemaakt maar alles is klaar voor volledig gebruik wanneer de gekwalificeerde verpleger/verpleegster in het nieuwe stafhuis gaat wonen.

Het stafhuis is een dubbel huis met een driekamerwoning voor de verpleger en voorlichter, ofwel Environmental Health Officer. De woning zag er piekfijn uit en heeft stromend water wat een luxe is voor dit soort stafwoningen. Ondanks het verlies van de eerste lading bouwmaterialen – bij dit ongeluk kwamen ook de twee chauffeurs om het leven – en de daardoor ontstane vertragingen is het huis toch uiteindelijk eerder dan gepland opgeleverd en binnen het budget gebleven. Een groot compliment voor Dino Guillepin (Omega Ltd) en al zijn medewerkers.

Wij hebben nog geen bewijs gezien van een aanstelling van de verpleger en voorlichter. We zijn bezig om hierover duidelijkheid te krijgen wanneer dit gaat gebeuren.

De overdrachtsceremonie was weer een bijzonder leuke gebeurtenis met naast onze speeches ook speeches van het hoofd van de school, de afgevaardigde voor de Nanyanga Ward, ofwel Area Counselor en een vertegenwoordiger van de regionale gezondheidszorg van dit district. Er waren optredens van het weeskinderen koor en door een groep uit Chininde. Ook dit laatste dorp hoort tot het verzorgingsgebied van de kliniek.

Nanyanga Ward Development Committee

De registratie van de Development Committee hebben we gerealiseerd door met alle leden een dag naar Siavonga, de dichtstbijzijnde stad, te gaan en daar alle bureaucratische rompslomp te regelen. De registratie papieren zijn daarna naar Lusaka gegaan ter goedkeuring. Hierna kan de geregistreerde organisatie een bankrekening openen.

We sloten de dag met de Development Committee af met een vergadering waarin we de voortgang van de bestaande projecten, nieuwe plannen en de wijze van samenwerking bespraken. Doordat we al een hele dag met de Development Committee op pad waren gebeurde dit in een veel opener en interactievere vorm dan bij de eerste gezamenlijke vergadering in november 2011.

Watervoorziening

Drinkwater en water voor de landbouw zijn een probleem. We inventariseren momenteel de knelpunten en mogelijke bijdrage die ProjectsNow zou kunnen bieden. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met de Development Committee en deskundigen van de districtsoverheid.