Onze plannen


Tijdens bezoeken in 2014 hebben we geprobeerd te zoeken naar nieuwe projecten die verder gaan dan het simpele ‘stenen stapelen’.

Ondanks dit uitgangspunt is als grootste nieuwe project gekozen voor het bouwen van een nieuwe schoolkeuken binnen de afrastering van de school. Omdat het oude feeding center (kantine) is omgebouwd tot 2 lerarenwoningen is er ook behoefte aan een nieuw feeding center. Dit zal aan de schoolkeuken worden gebouwd. De vrouwengroep sprak de wens uit om een eigen ruimte te krijgen waar de naaimachines en andere materialen in gezet konden worden. Deze ruimte komt nu in hetzelfde gebouw als de keuken.

Schoolkeuken

Microkredieten: Een eerste lening van 5.000 Kwacha (400 Eu) voor een dieselpomp voor de groep van Lawrence en Mozes is verstrekt in 2014 en we volgen hun ontwikkelingen op de voet. We willen in 2015 graag verder met microkredieten, uitgaande van de adviezen van de development committee.

Verdere ondersteuning van de vrouwengroep lijkt ook een goede optie voor 2015. De trapnaaimachines moeten wellicht opnieuw gerepareerd worden of vervangen door meer robuuste modellen (Singer). Ondersteuning van andere initiatieven zoals maken van deurmatten/schooluniformen, houden van geiten/kippen lijkt interessant.

De windmolen en waterreservoir werken nu goed maar er moeten nog een paar aansluitingen komen op irrigatieslangen en waterbak voor geiten/koeien alsmede een afdekzeil voor reservoir.

We willen een pomp aankopen die in de Zambezirivier komt te liggen. Door de stroming van de rivier pompt hij vanzelf water omhoog en daarmee kan het land worden geïrrigeerd. Deze Barsha pomp is ontwikkeld in Delft.

Barsha-pomp

De komende jaren zullen we doorgaan met het ondersteunen van onderwijs, gezondheidszorg en andere projecten. Ons eerste aandachtspunt is water.

 

Water

Tijdens onze bezoeken aan Bbakasa/Namoomba hebben we veel met de lokale bevolking gesproken over welke dingen er nodig zijn om de levensstandaard van de gemeenschap te verhogen. Een van de antwoorden die vaak terugkwam was: “water”.

 
Water

In Bbakasa waar de school staat en dat 7 kilometer van de rivier de Zambezi gelegen is, zijn op dit moment twee met de hand gepompte waterputten. De capaciteit is zeker in het droge seizoen (augustus-november) niet voldoende voor het dorp, de school en de veestapel.

Windmolen en watertank

ProjectsNow heeft samen met de Nanyanga Ward Development Committee (NWDC: vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap) overlegd over verschillende opties om de watervoorziening en de kwaliteit van het drinkwater van de gemeenschap te verbeteren.
Het eerste project is om in 2013 de watersituatie rond de school te verbeteren. Dit gaan we doen door een windmolen te installeren die het water op een duurzame wijze oppompt en dan in een grote watertank opslaat (zie schets hieronder).

In het verleden heeft hier een windmolen gestaan met watertank en we weten dat er genoeg wind is om de watertank te vullen. De oude watertank zal ook hersteld worden. Hierdoor zal er meer water beschikbaar komen dat gebruikt kan worden voor de irrigatie van de schooltuin, de schoolkinderen, de bevolking van Bbakasa en hun vee. Samen met de NWDC gaan we overleggen over andere waterprojecten voor Bbakasa en Namoomba die we in 2014 en later kunnen uitvoeren.

waterschema

 

Overzicht_school_Wim