Reisverslag Wim – oktober 2012

This is my second trip this year to Zambia. The direct flight from Amsterdam to Lusaka that was opened this year makes the trip more relaxing. This time I’m going together with Steffan. It is quite remarkable if you are in your local sport club in Amsterdam and you meet the guy who is the next day the purser of your flight.

The first part of our trip is the yearly reunion of Andy, Klaus (Steffans father) and other friends: they go already for 28 years for a week into the Bush. This year to Samango a campsite on the border of the Zambezi. The Lower Zambezi National Park is one of the finest in the World and the elephants are walking every day through the middle of our camp.

After 5 days I leave Steffan behind with the fishermen and go with the terrific Toyota Hilus pick-up truck to our Community. The road from Samango to Tamarind camp is challenging but after 4 exhausting hours I arrive in Bbakasa where the school looks very nice. The library building has been painted in bright orange: if this is the colour they like, a tribute to ProjectsNow or that this colour was the only one available, I don’t know. It stands out anyway. The new teacher house is almost ready except for the window frames and the painting (orange?). It is very encouraging to see that the community built this house without external help by just receiving the building materials from the government. Maybe something for us to consider to sponsor (donation of only the building materials) as there is a need for at least 3 more houses. The new 11th teacher is currently living in the library and more teachers are expected when Grade 9 starts in January.

When I arrive in Tamarind camp I’m warmly welcomed by Lawrence and Moses (the camp managers). Then I have to go with Lawrence to Siavonga (40 km away) for shopping and especially big ice blocks so I can drink a cool bottle of Mosi (local beer) in the evening.

The next days were very busy: visiting the clinic and the school, transporting the school furniture in need of repair, meeting the German dentist that are coming to Bbakasa for dental care, meeting with Mr Kaputo Chongo and his team from the department of agriculture to discuss our water projects, buying fresh fish on the Zambezi, giving a lift to many local locals in the back of the pick-up, making school and class pictures, meeting with Mr Musuko Mutondo who is in the Steering Committee of the collaboration with Swansea University, visiting the first day of the prep school in Bbakasa, picked up medicine boxes for the Musokwe Clinic (our clinic in Namoomba) at the Siavonga hospital, meeting with the Nanyanga Ward Development Committee etc etc.

All in all very busy but well spent time that gave me a lot of fresh ideas but above all extremely positive feelings. I do get a very positive feeling that thanks to our support we helped the Community of Bbakasa/Namoomba considerable. I think the most important thing is that it looks as if they believe that they can change things themselves and are taking the initiative to do so. There is a different mindset since my first visit. There are still many more things to do but a lot has been achieved. The community is very proud on their school, which is according to Lawrence the best in the district. Lawrence has moved his children from Siavonga to Bbakasa especially because of the quality of the school: remarkable!

I hope to return next year and observe further progress with the realization of our first water project and visiting a flourishing school and clinic. Dit is mijn 2de trip dit jaar aan Zambia. De rechtstreekse vlucht die de KLM eerder dit jaar heeft geopend maakt het allemaal een stuk aangenamer. Dit keer samen met Steffan. Grappig als je in je sportclub de avond voor je reis naar Lusaka de KLM-purser van je vlucht ontmoet. Op donderdagochtend staan Steffan en ik met volle koffers (boeken voor de bibliotheek) op Schiphol. Na een voorspoedige vlucht worden we in Lusaka opgewacht door Justay en naar het huis van Andy gebracht.

Het eerste deel van onze reis is de jaarlijkse samenkomst van Andy, Klaus (vader Steffan) en ander vrienden die al 28 jaar een week de Zambiaanse Bush ingaan. Dit jaar weer naar Samango een kamp aan de oever van de Zambezi. Het Lower Zambezi National Park is geweldig en de olifanten lopen midden door ons kamp.

Na 5 dagen laat ik Steffan achter bij de vissers en de oude mannen en ga met de geweldige Toyota Hilux pick-up van Andy naar ons dorp. De weg van Samango naar Tamarind is uitdagend en na 4 uur rijden ben ik in Bbakasa waar de school er prachtig bij ligt. De bibliotheek is geschilderd in fel oranje: of dat een kleur is die ze mooi vinden, een eerbetoon aan de ProjectsNow kleuren of dat de kleur was die ze toevallig nog hadden weet ik niet. Het valt in ieder geval op. De nieuwe lerarenwoning is bijna klaar op de raamkozijnen en het schilderwerk na. Toch mooi om te constateren dat de gemeenschap dit huis zelf heeft gebouwd met de door de overheid beschikbaar gestelde bouwmaterialen. Wellicht iets voor ons om te sponsoren (beschikbaar stellen van de bouwmaterialen) want er is nog steeds een tekort van minimaal 3 huizen. De nieuwe 11de leerkracht is tijdelijk in de bibliotheek gehuisvest en nu Grade 9 in januari begint komen er komend jaar nog meer leerkrachten.

Ik ga dan naar Tamarind kamp en wordt hartelijk begroet door Lawrence en Moses. Snel met Lawrence naar Siavonga (40 km verderop) om boodschappen en vooral om ijsblokken te kopen waarmee de koelboxen gevuld worden zodat iedere avond een koud flesje Mosi (lokaal bier) gedronken kan worden.

De dagen erna waren erg druk: ik heb een bezoek aan de kliniek gebracht, de school bezocht, schoolbanken weggebracht voor reparatie, Duitse tandartsen ontmoet die tandheelkundige zorg in Bbakasa verzorgen, het verjaardagsetentje van Herman “the German” bijgewoond, gesproken met Mr Chongo en zijn medewerkers van het ministerie van landbouw over onze waterprojecten, verse vis gekocht op de Zambezi, heel veel kinderen en bewoners van Bbakasa en Namoomba een lift gegeven achterin de pick-up, school- en klassenfoto’s gemaakt, gesproken met Musuko Mutundo van de steering committee die de samenwerking met Swansea University overziet, de eerste dag van de kleuterschool in Bbakasa bezocht, medicijn pakketten voor de Musokwe kliniek (onze kliniek in Namoomba) opgehaald in Siavonga, vergadering met de Nanyanga Ward Development Committee gehouden in Tamarind etc etc.

Al met al een drukke maar wel bestede tijd die veel nieuwe ideeën heeft opgeleverd maar vooral erg veel positieve impressies. Ik heb heel duidelijk het gevoel dat dankzij ons initiatief de mensen die in Bbakasa/Namoomba wonen vooruit geholpen worden. Het belangrijkste is dat het er op lijkt dat ze ook zelf geloven dat hun lot te verbeteren is en dat ze zelf daartoe het initiatief nemen. Ik merk het verschil met de eerste bezoeken en er is een duidelijke basis van vertrouwen. Er zijn nog veel dingen te doen maar er is al heel veel bereikt. De mensen zijn trots op hun school: volgens Lawrence de beste in de omgeving. En dat blijkt want Lawrence heeft zijn gezin en kinderen overgebracht van Siavonga naar Bbakasa vooral omdat de kwaliteit van de school beter is dan in Siavonga: opmerkelijk!

Ik hoop volgend jaar weet te gaan om dan te zien dat ons eerste waterproject gerealiseerd is en de school en de kliniek floreren.